foto1
Balustrady
foto1
Ogrodzenia
foto1
Usługi spawalnicze
foto1
Usługi Ślusarskie
foto1
Ogrodzenia
pl PL en EN fr FR de DE

Start

#gruemenu.grue

Usługi Ślusarsko-Spawalnicze

#gruemenu.grue

Demontaż Konstrukcji

#gruemenu.grue

Ogrodzenia

#gruemenu.grue

Balustrady

#gruemenu.grue

Meble Industrialne/Loft

#gruemenu.grue

Kontakt

#gruemenu.grue

Spawanie palnikiem

Oferujemy usługi spawania palnikiem acetylenowo-tlenowym, propanowo-tlenowym, tlenowym.

Spawanie gazowe jest to jedna z pierwszych metod łączenia metali, lecz skutecznie stosowana do dzisiaj.

Istotą metody spawania gazowego jest nadtopienie brzegów spawanego materiału stosując palnik. Płomień palnika powstaje w wyniku spalania gazów palnych oraz tlenu. 

Do licznych zalet spawania gazowego możemy zaliczyć m.in.:

  • wysoką wydajność i szybkość spawania

  • duży zakres spawanych grubości

Spawanie gazowe stosujemy przede wszystkim przy pracach naprawczych oraz remontowych, spawaniu cienkich rur, takich jak instalacje gazowe, wodne czy ciepłownicze. Należy pamiętać, że nie stosuje się tu żadnego zasilania i tym samym nie ma ograniczenia przewodami, dlatego metoda ta dobrze sprawdza się w warunkach terenowych i na dużych powierzchniach.